Kamis, 10 November 2011

bahasa jawa

11. Pawarta ateges palaporan tumrap kedadeyan utawa prastawa kang mentas wae dumadi.pawarta kaperan dadi
a. Kabar lesan
b. Kabar keluarga
c. Kabar bungah
d. Kabar nagara
12. Tembung wilangan(kata bilangan) yoiku tembung sing mratelakake cacahing barang. Tembung wilangan kaperang dadi telu yoiku
a. Wilangan babon (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9)
b. Wilangan susun kanggo ngandaake urutane gunggong : kaping pisan. Kaping pindo. Kaping telu. Kaping papat.
C. Wilangan pecahan yoiku bilangan kang jumlahe kurang saking siji
13. Tembung aran(kata benda) conto buku kitap mejo kursi
14. Tembung kriya(kata kerja) conto nulis moco nyapu ngombe mangan.
15. Tembung ganti(kata ganti) conto
aku ku
kowe mu
dheweke mu
16. Tembung sifat /kaanan kata sifat tuladhane seneng susah apik elek ala anyar lawas bagus ayu lancir
17 tembung seru/panguwoh(kata seru)
tuladha ne ah eh uh ih aduh wah wih ayo tulung
18 tembung keterangan (kata keterangan) conto etan kidul kulon dhuwor ngisor pinggir
19 tembung pengarep (kata depan( conto ing menyang yen menyang seka mung
110 tembung panggandeng (kata sanbung) conto mulane wusanane lan sarta
111 tembung sandangan conto sang maha rama

Tidak ada komentar:

Posting Komentar