Jumat, 25 November 2011

tembung garbo yoiku tembung kang nyingkat wando
conto tenbung garbo
majwing-maju+ing
malbeng-mlebu+ing
tembung ANUSWARA
dewa-dewi
putra-putri
siswa-siswi
tembung ENTAR
panen mata = okeh sing nonton
dowo tangane = clemer
tembung SAROJO
gotong-royong
sayuk-rukun
sanak-kadang
1 rinbag WISESA DWI PURWA iku tembung kang oleh panambang an lan di ulang ngarepe
-jejulukan
-tetangisan
-geguyonan
-tetukonan
2 rimbag WISESANA DWI LINGGA
-rame dadi ramean
-padha- padhaan
-jaran- jaranan
3 rimbag WISESANA DWI WASANA
-jelalatan
-cengengesan
-kelilipan
4 rimbag wisesana rangkep
-geguyon+an = geguyonan
-tetukon+an = tetukonan
5 rimbag WISESA Semu
-samparan
-mangan
6 kereto boso
-dubang = idu abang
-langlit = balang karo kalit

Tidak ada komentar:

Posting Komentar